Toezicht op de Dierenwelzijn

Dierentoezicht

Er zijn al diverse instanties die zich bezig houden met dierenwelzijn. LID van de Dierenbescherming, De Politie (144), NVWA.

 

Echter is er een nieuwe tendens ontstaan waarbij mensen mij zijn gaan raadplegen en meldingen zijn gaan doen over dierenmistanden bij mij. 

 

Mijn jarenlange ervaring werken als opsporingsambtenaar biedt mij dan ook geschikte kennis en netwerk.

 

Wij kunnen mochten bij misstanden zelf een kijk nemen en direct contacten leggen met instanties zoals de LID, de Politie, NVWA of anders

 

Ik vraag echter een kleine bijdrage ivm de tijd voor het starten van het vooronderzoek.